Zadruga potrošača

Pravo na karticu imaće svi članovi zadruge i njihovi mentori. Sve što je potrebno uraditi da bi korisnik ostvario pogodnosti korišćenjem potrošačke kartice, jeste da prilikom plaćanja roba i usluga pokaže svoju karticu.
Idejni tvorci projekta
Idejni tvorci projekta jesu mladi članovi zadruge Zinat željni dokazivanja koji su odlučili da ostanu u Srbiju i pokrenu sopstvene biznise.
Pratite nas