Softver Alorte ima za cilj da svakom korisniku olakša poslovanje. Prilagođava se zahtevima klijenta i njegovim fazama poslovanja.

Osim efikasnosti u organizovanju i upravljanju dokumentacijom, postoje i prednosti korišćenja softvera:

Digitalizacija

Ovo je era digitalizacije i sama situacija sa pandemijom nas je naučila da je dostupnost i rad preko Interneta nešto što se smatra pismenošću. Svako je od svoje kuće imao kancelariju, a to ne bi bilo moguće da ne postoje web aplikacije.

Ušteda vremena i novca

Jednokratno investiranje u kupovinu softvera.

Povećanje produktivnosti

Svojoj dokumentaciji pristupate i kada ste u pokretu, bez odlaska u kancelariju. Više osoba može raditi sa različitih lokacija u isto vreme, sa ličnim pristupom. Dokazano je da su preduzetnici koji imaju fleksibilno radno okruženje i u svakom trenutku pristup programima i potrebnim dokumentima, mnogo produktivniji od onih koji imaju fiksno radno vreme.

Saradnja

Bitan razlog za izbor softvera je i poslovna saradnja jer postoji mogućnost kordinacije preko Interneta sa kolegama iz tima, uz određeni stepen bezbednosti.

Lakoća pristupa i bezbednost

Alorte dozvoljava pristup vašim dokumentima sa svih uređaja, a uvid u dokumentaciju se vrši u softveru sa različitih lokacija u svetu. Obezbeđena je rad sa fajlovima i multimedijalnim sadržajima i podržani su svi popularni formati pomenutih (pdf, docx, xlsx, jpg, png, gif, mp3, mp4). Korisnik vidi samo svoje podatke i nema pristupa informacijama koje nisu od njegovog interesa.

Bezbednost

U slučaju neke neprijatne situacije, vrlo je važno da se pitate da li ste izgubili svoju dokumentaciju ili imate rezervnu kopiju. Kada čuvate dokumentaciju u softveru ne morate brinuti, jer Vaš posao neće stati ukoliko se nešto neočekivano desi.

Životni ciklus projekta

Aplikacija zaokružuje rad sa projektom od trenutka ponude, preko potpisivanja ugovora, do poslednje faze i prikaza rezultata. Izvođač radova aplicira za ponuđeni projekat. Šalje svoju ponudu i čeka ishod. Nakon obrade ponude i povratne informacije, izabrani izvođač nastavlja da svoj projetak vodi po svim fazama u okviru istog softvera.

Jedinstvena baza podataka

Čuvanje podataka na svakom računaru posebno, dovodi do neusklađenosti. Softver pruža jedinstvenu bazu podataka koja čuva sve informacije na jednom mestu, tako da su u svakom trenutku podaci najažurniji.

Izveštavanje

Softver omogućava filtriranje podataka i generisanje raznih vrsta dokumenata ili izveštaja u najpopularnijm formatima namenjenim ovoj svrsi.

Idejni tvorci projekta
Idejni tvorci projekta jesu mladi članovi zadruge Zinat željni dokazivanja koji su odlučili da ostanu u Srbiju i pokrenu sopstvene biznise.
Pratite nas